Nationsflagga - Världen

Nationsflagga
Nationsflagga eller nationalflagga är – i generell bemärkelse – en flagga som har till funktion att vara symbol för en suverän stat. I en mer inskränkt betydelse avses endast sådan flagga som kan föras av var och en som en symbol för nationen. Andra flaggor benämns då efter sitt specifika användningsområde, exempelvis handelsflagga och örlogsflagga.

Afrika
Antarktis
Asien
Europa
Nordamerika
Oceanien
Sydamerika