ธงชาติ - โลก

ธงชาติ

ธงชาติ

ตามหลักสากล นิยมแบ่งลักษณะการใช้ธงชาติออกเป็น 3 ประเภทสำหรับใช้บนแผ่นดิน และอีก 3 ประเภทสำหรับใช้ในภาคพื้นทะเล แม้ว่าหลายประเทศมักจะใช้ธงชาติเพียงแบบเดียวในการใช้ธงหลาย ๆ ลักษณะ และบางทีก็ใช้ธงชาติในหน้าที่ทั้ง 6 ประเภทก็ตาม

ธงชาติสำหรับใช้บนแผ่นดิน มี 3 ประเภท คือ

ในทางปฏิบัติ หลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร มักจะใช้ธงเดียวกันในลักษณะการใช้ธงชาติ ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น โดยใช้สัญลักษณ์ทางด้านวิชาการศึกษาธง (Vexillology) อธิบายหน้าที่ของธงดังรูป (23px) อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบลาตินอเมริกา จะแบ่งธงชาติออกเป็นธงราษฎรและธงราชการอย่างชัดเจน ธงราษฎรส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเป็นธงราชการอย่างง่าย กล่าวคือ ธงราชการมักจะบรรจุภาพตราแผ่นดินไว้ในธง แต่ในธงราษฎรจะไม่ปรากฏเครื่องหมายข้างตัน

หลายประเทศกำหนดให้มีธงชาติแบบพิเศษสำหรับใช้ในทะเล เรียกว่า ธงเดินเรือ (ensign) ธงนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดเช่นกัน คือ

ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากใช้ธงชาติเป็นธงเดินเรือในขณะเดียวกัน เรียกว่า ธงเรือประจำชาติ ดังรูป (23px) แต่ธงเดินเรือในบางประเทศ เช่น ฝรั่งเศส จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับธงชาติ แต่อาจมีส่วนประกอบที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น กำหนดสัดส่วนธงให้ต่างออกไป เป็นต้น มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่กำหนดให้มีธงเดินเรือแยกจากธงชาติออกมาโดยเฉพาะ เช่น สหราชอาณาจักร ซึ่งมีการใช้ธงเดินเรือถึง 3 ชนิด สำหรับจำแนกประเภทเรือ ได้แก่ ธงเดินเรือสีแดง สำหรับเรือพาณิชย์ของประชาชนทั่วไป ธงเดินเรือสีขาว สำหรับใช้เป็นธงราชนาวี และ ธงเดินเรือสีน้ำเงิน สำหรับเรือราชการของรัฐบาลที่ไม่ได้สังกัดราชนาวีอังกฤษ

ทวีปยุโรป

ธงชาติ
ธงชาติกรีซ (Flag of Greece)
ธงชาติฝรั่งเศส (Flag of France)
ธงชาติมอลตา (Flag of Malta)
ธงชาติยูเครน (Flag of Ukraine)
ธงชาติรัสเซีย (Flag of Russia)
ธงชาติลัตเวีย (Flag of Latvia)
ธงชาติลิกเตนสไตน์ (Flag of Liechtenstein)
ธงชาติลิทัวเนีย (Flag of Lithuania)
ธงชาติสวิตเซอร์แลนด์ (Flag of Switzerland)
ธงชาติสวีเดน (Flag of Sweden)
ธงชาติสหราชอาณาจักร (Flag of the United Kingdom)
ธงชาติสโลวาเกีย (Flag of Slovakia)
ธงชาติสโลวีเนีย (Flag of Slovenia)
ธงชาติสเปน (Flag of Spain)
ธงชาติออสเตรีย (Flag of Austria)
ธงชาติอันดอร์รา (Flag of Andorra)
ธงชาติอิตาลี (Flag of Italy)
ธงชาติฮังการี (Flag of Hungary)
ธงชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Flag of Bosnia and Herzegovina)
ธงชาติบัลแกเรีย (Flag of Bulgaria)
ธงชาติฟินแลนด์ (Flag of Finland)
ธงชาตินอร์เวย์ (Flag of Norway)
ธงชาตินครรัฐวาติกัน (Flag of Vatican City)
ธงชาติแอลเบเนีย (Flag of Albania)
ธงชาติโมนาโก (Flag of Monaco)
ธงชาติโรมาเนีย (Flag of Romania)
ธงชาติโครเอเชีย (Flag of Croatia)
ธงชาติโปรตุเกส (Flag of Portugal)
ธงชาติโปแลนด์ (Flag of Poland)
ธงชาติไอร์แลนด์ (Flag of the Republic of Ireland)
ธงชาติไอซ์แลนด์ (Flag of Iceland)
ธงชาติไซปรัส (Flag of Cyprus)
ธงชาติเยอรมนี (Flag of Germany)
ธงชาติเอสโตเนีย (Flag of Estonia)
ธงชาติเช็กเกีย (Flag of the Czech Republic)
ธงชาติเบลารุส (Flag of Belarus)
ธงชาติเบลเยียม (Flag of Belgium)
ธงชาติเดนมาร์ก (Flag of Denmark)
ธงชาติเซอร์เบีย (Flag of Serbia)

ทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปแอฟริกา

ธงชาติ
ธงชาติกาบอง (Flag of Gabon)
ธงชาติกานา (Flag of Ghana)
ธงชาติกินี (Flag of Guinea)
ธงชาติกินี-บิสเซา (Flag of Guinea-Bissau)
ธงชาติมอริเชียส (Flag of Mauritius)
ธงชาติมอริเตเนีย (Flag of Mauritania)
ธงชาติมาลาวี (Flag of Malawi)
ธงชาติมาลี (Flag of Mali)
ธงชาติมาดากัสการ์ (Flag of Madagascar)
ธงชาติยูกันดา (Flag of Uganda)
ธงชาติรวันดา (Flag of Rwanda)
ธงชาติลิเบีย (Flag of Libya)
ธงชาติสาธารณรัฐคองโก (Flag of the Republic of the Congo)
ธงชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (Flag of the Democratic Republic of the Congo)
ธงชาติสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (Flag of the Central African Republic)
ธงชาติอิเควทอเรียลกินี (Flag of Equatorial Guinea)
ธงชาติอียิปต์ (Flag of Egypt)
ธงชาติชาด (Flag of Chad)
ธงชาติบอตสวานา (Flag of Botswana)
ธงชาติบุรุนดี (Flag of Burundi)
ธงชาติบูร์กินาฟาโซ (Flag of Burkina Faso)
ธงชาติจิบูตี (Flag of Djibouti)
ธงชาติคอโมโรส (Flag of the Comoros)
ธงชาติตูนิเซีย (Flag of Tunisia)
ธงชาติซิมบับเว (Flag of Zimbabwe)
ธงชาติซูดาน (Flag of Sudan)
ธงชาตินามิเบีย (Flag of Namibia)
ธงชาติแอลจีเรีย (Flag of Algeria)
ธงชาติแอฟริกาใต้ (Flag of South Africa)
ธงชาติแองโกลา (Flag of Angola)
ธงชาติแทนซาเนีย (Flag of Tanzania)
ธงชาติแคเมอรูน (Flag of Cameroon)
ธงชาติแซมเบีย (Flag of Zambia)
ธงชาติโกตดิวัวร์ (Flag of Ivory Coast)
ธงชาติโมร็อกโก (Flag of Morocco)
ธงชาติโมซัมบิก (Flag of Mozambique)
ธงชาติโตโก (Flag of Togo)
ธงชาติโซมาเลีย (Flag of Somalia)
ธงชาติไลบีเรีย (Flag of Liberia)
ธงชาติไนจีเรีย (Flag of Nigeria)
ธงชาติไนเจอร์ (Flag of Niger)
ธงชาติเลโซโท (Flag of Lesotho)
ธงชาติเอริเทรีย (Flag of Eritrea)
ธงชาติเอสวาตีนี (Flag of Eswatini)
ธงชาติเอธิโอเปีย (Flag of Ethiopia)
ธงชาติเบนิน (Flag of Benin)
ธงชาติเคนยา (Flag of Kenya)
ธงชาติเซาท์ซูดาน (Flag of South Sudan)
ธงชาติเซียร์ราลีโอน (Flag of Sierra Leone)
ธงชาติเซเชลส์ (Flag of Seychelles)
ธงชาติเซเนกัล (Flag of Senegal)

ทวีปแอนตาร์กติกา

ธงชาติ

ทวีปเอเชีย

ธงชาติ
ธงชาติกัมพูชา (Flag of Cambodia)
ธงชาติกาตาร์ (Flag of Qatar)
ธงชาติญี่ปุ่น (Flag of Japan)
ธงชาติภูฏาน (Flag of Bhutan)
ธงชาติมองโกเลีย (Flag of Mongolia)
ธงชาติมัลดีฟส์ (Flag of Maldives)
ธงชาติมาเลเซีย (Flag of Malaysia)
ธงชาติลาว (Flag of Laos)
ธงชาติศรีลังกา (Flag of Sri Lanka)
ธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Flag of the United Arab Emirates)
ธงชาติสาธารณรัฐจีน (Flag of Taiwan)
ธงชาติสิงคโปร์ (Flag of Singapore)
ธงชาติอัฟกานิสถาน (Flag of Afghanistan)
ธงชาติอาร์มีเนีย (Flag of Armenia)
ธงชาติอาเซอร์ไบจาน (Flag of Azerbaijan)
ธงชาติอิรัก (Flag of Iraq)
ธงชาติอิสราเอล (Flag of Israel)
ธงชาติอิหร่าน (Flag of Iran)
ธงชาติอินโดนีเซีย (Flag of Indonesia)
ธงชาติอินเดีย (Flag of India)
ธงชาติอุซเบกิสถาน (Flag of Uzbekistan)
ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม (Flag of Brunei)
ธงชาติบังกลาเทศ (Flag of Bangladesh)
ธงชาติบาห์เรน (Flag of Bahrain)
ธงชาติฟิลิปปินส์ (Flag of the Philippines)
ธงชาติพม่า (Flag of Myanmar)
ธงชาติจอร์แดน (Flag of Jordan)
ธงชาติจอร์เจีย (Flag of Georgia (country))
ธงชาติจีน (Flag of China)
ธงชาติทาจิกิสถาน (Flag of Tajikistan)
ธงชาติคาซัคสถาน (Flag of Kazakhstan)
ธงชาติคีร์กีซสถาน (Flag of Kyrgyzstan)
ธงชาติคูเวต (Flag of Kuwait)
ธงชาติตุรกี (Flag of Turkey)
ธงชาติซาอุดีอาระเบีย (Flag of Saudi Arabia)
ธงชาติซีเรีย (Flag of Syria)
ธงชาติปากีสถาน (Flag of Pakistan)
ธงชาติโอมาน (Flag of Oman)
ธงชาติไทย (Flag of Thailand)
ธงชาติเกาหลีใต้ (Flag of South Korea)
ธงชาติเกาหลีเหนือ (Flag of North Korea)
ธงชาติเยเมน (Flag of Yemen)
ธงชาติเลบานอน (Flag of Lebanon)
ธงชาติเวียดนาม (Flag of Vietnam)
ธงชาติเติร์กเมนิสถาน (Flag of Turkmenistan)
ธงชาติเนปาล (Flag of Nepal)

โอเชียเนีย

ภาษา

National flag (English)  Bandiera nazionale (Italiano)  Nationale vlag (Nederlands)  Drapeau national (Français)  Nationalflagge (Deutsch)  Bandeira nacional (Português)  Bandera nacional (Español)  Flaga państwowa (Polski)  国旗 (中文)  Nationsflagga (Svenska)  Drapel național (Română)  国旗 (日本語)  Національний прапор (Українська)  국기 (한국어)  Kansallislippu (Suomi)  Bendera nasional (Bahasa Indonesia)  Nationalflag (Dansk)  Национална застава (Српски / Srpski)  Riigilipp (Eesti)  ธงชาติ (ไทย)  Εθνική σημαία (Ελληνικά)  Quốc kỳ (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com