Turska lira

Turska lira
₺
Turska lira, ISO 4217: TL (brojčana oznaka: 949), je službeno sredstvo plaćanja u Turskoj i Turskoj Republici Sjeverni Cipar.

Zbog velike inflacije koja je zahvatila Tursku 1970.-ih, a posebice 1990.-ih, turska vlast je odlučila zamijeniti staru valutu (lira) novom (nova lira), i to u omjeru 1.000.000:1. Turska nova lira u uporabi je bila od 1. siječnja 2005. godine. Kada je započela inflacija u Turskoj, 1 američki dolar iznosio je 9 turskih lira, a u trenutku zamjene čak 1,350.000 lira.

Od 1 siječnja 2009., pridjev "nova" izbačen je iz naziva, i ponovo je vraćen naziv "lira". Sve novčanice i kovanice na sebi imaju lik Mustafe Kemala Atatürka, s raznim motivima iz njegova života.

Zemlja (geografski pojam)
  • Turska
    Republika Turska (Türkiye Cumhuriyeti) euroazijska je država smještena u jugoistočnoj Europi (Istočna Tracija) i jugozapadnom dijelu Azije (Mala Azija). Turska graniči na istoku s Gruzijom, Armenijom, Azerbajdžanom i Iranom, na jugu s Irakom i Sirijom, te na zapadu s Grčkom, Bugarskom. Sredozemno more i Cipar nalaze se na jugu, Egejsko more i otoci na zapadu, te Crno more na sjeveru. Europski i azijski dio Turske dijeli Mramorno more, te tjesnaci Bospor i Dardaneli.

    Zbog položaja države na dva kontinenta, turska kultura je jedinstven spoj istočnjačkih i zapadnjačkih običaja i tradicija. Položaj zemlje između Europe na zapadu, središnje Azije na istoku, Rusije na sjeveru i Bliskog istoka na jugu, dao je Turskoj i veliku stratešku važnost.