Jezik - Svijet

Jezik

Jezik

Jezik je komunikacijski sustav sastavljen od znakova i pravila koji se koristi za međusobnu komunikaciju i razmjenu značenja. Sastoji se od riječi, gramatičkih pravila, zatim tonaliteta kojim se izgovaraju te riječi (naglasci) - tj. auditivne komponente jezika (koju možemo percipirati i preko telefona), te ponekad, vizualne komponente jezika - gesta, stava i pokreta koji dopunjuju rečenu informaciju.

Pojam jezika označava tri osnovna pojma:

a) specifičan jezik koji koristi određeni narod ili grupa govornika

b) skup naziva (nomenklatura), odnosno instrument za imenovanje objekata koji postoje u svijetu oko nas

c) oruđe za izražavanje misli unutar naših glava

Slovenski komunikolog France Vreg smatra da se jezik treba promatrati na tri osnovne razine:

1. semantičkoj, koja proučava odnos između jezičnih znakova i izvanjezičnih ‘objekata’ koje ti znakovi označavaju

2. sintaktičkoj, koja proučava međusobni odnos znakova

3. pragmatičkoj, koja uspostavlja odnos između znaka i njegova korisnika

Različiti autori ističu da je jezik osnovni alat kojim spoznajemo sami sebe, ali i svijet oko sebe. Njime odražavamo, i ponovno uspostavljamo našu zajedničku stvarnost. Bez jezika kao instrumenta komunikacije gotovo ne bi bilo ni čovjeka, ni ljudskog društva kakvo poznajemo.
ISO Jezik
ab   Abhaski jezik (Abkhazian language)
aa   Afarski jezik (Afar language)
af   Afrikaans (Afrikaans language)
ay   Ajmarski jezik (Aymara language)
ak   Akan jezik (Akan language)
sq   Albanski jezik (Albanian language)
am   Amharski jezik (Amharic language)
an   Aragonski jezik (Aragonese language)
ar   Arapski jezik (Arabic language)
hy   Armenski jezik (Armenian language)
as   Asamski jezik (Assamese language)
av   Avarski jezik (Avar language)
az   Azerski jezik (Azerbaijani language)
bm   Bamanankan jezik (Bambara language)
eu   Baskijski jezik (Basque language)
ba   Baškirski jezik (Bashkir language)
bn   Bengalski jezik (Bengali language)
bh   Biharski jezici (Bihari languages)
bi   Bislama jezik (Bislama language)
be   Bjeloruski jezik (Belarusian language)
bs   Bošnjački jezik (Bosnian language)
br   Bretonski jezik (Breton language)
bg   Bugarski jezik (Bulgarian language)
bo   Centralnotibetanski jezik (Standard Tibetan)
ch   Chamorrski jezik (Chamorro language)
cr   Cree jezik (Cree language)
cu   Crkvenoslavenski jezik (Church Slavonic language)
da   Danski jezik (Danish language)
dz   Dzongkha jezik (Dzongkha language)
en   Engleski jezik (English language)
eo   Esperanto (Esperanto)
et   Estonski jezik (Estonian language)
fo   Ferojski jezik (Faroese language)
fj   Fidžijski jezik (Fijian language)
fi   Finski jezik (Finnish language)
fr   Francuski jezik (French language)
gl   Galješki jezik (Galician language)
kl   Grenlandski jezik (Greenlandic language)
ka   Gruzijski jezik (Georgian language)
el   Grčki jezik (Greek language)
gn   Guarani (Guarani language)
gu   Gudžaratski jezik (Gujarati language)
ht   Haićanski kreolski jezik (Haitian Creole language)
ha   Hausa jezik (Hausa language)
he   Hebrejski jezik (Hebrew language)
hz   Herero jezik (Herero language)
hi   Hindski jezik (Hindi)
ho   Hiri Motu jezik (Hiri Motu language)
hr   Hrvatski jezik (Croatian language)
ig   Igbo jezik (Igbo language)
id   Indonezijski jezik (Indonesian language)
ia   Interlingua (Interlingua)
ga   Irski jezik (Irish language)
is   Islandski jezik (Icelandic language)
pa   Istočnopandžapski jezik (Panjabi language)
ja   Japanski jezik (Japanese language)
jv   Javanski jezik (Javanese language)
yi   Jidiš (Yiddish language)
st   Južni sotho jezik (Sotho language)
ca   Katalonski jezik (Catalan language)
kk   Kazaški jezik (Kazakh language)
ks   Kašmirski jezik (Kashmiri language)
qu   Kečuanski jezik (Quechua language)
zh   Kineski jezik (Chinese language)
ky   Kirgiski jezik (Kirghiz language)
ko   Korejski jezik (Korean language)
kw   Kornijski jezik (Cornish language)
co   Korzički jezik (Corsican language)
ku   Kurdski jezik (Kurdish language)
lo   Laoski jezik (Lao language)
la   Latinski jezik (Latin)
lv   Letonski jezik (Latvian language)
li   Limburški jezik (Limburgan language)
ln   Lingala jezik (Lingala language)
lt   Litavski jezik (Lithuanian language)
lb   Luksemburški jezik (Luxembourgish language)
mk   Makedonski jezik (Macedonian language)
ms   Malajski jezik (Malay language)
mg   Malgaški jezik (Malagasy language)
mt   Malteški jezik (Maltese language)
gv   Manski jezik (Manx language)
mr   Marathi jezik (Marathi language)
mh   Maršalski jezik (Marshallese language)
hu   Mađarski jezik (Hungarian language)
na   Nauruski jezik (Nauru language)
ne   Nepalski jezik (Nepali language)
nl   Nizozemski jezik (Dutch language)
de   Njemački jezik (German language)
no   Norveški jezik (Norwegian language)
ii   Nuosu jezik (Sichuan Yi language)
nn   Nynorsk (Nynorsk)
oc   Okcitanski jezik (Occitan language)
or   Oriya jezici (Oriya language)
om   Oromo jezik (Oromo language)
os   Osetski jezik (Ossetian language)
ps   Paštunski jezici (Pashto language)
fa   Perzijski jezik (Persian language)
pl   Poljski jezik (Polish language)
pt   Portugalski jezik (Portuguese language)
rm   Romanš (Romansh language)
ro   Rumunjski jezik (Romanian language)
rn   Rundi jezik (Rundi language)
ru   Ruski jezik (Russian language)
rw   Rwanda jezik (Kinyarwanda)
sm   Samoanski jezik (Samoan language)
sa   Sanskrt (Sanskrit)
sc   Sardinski jezici (Sardinian language)
sn   Shona jezik (Shona language)
se   Sjevernolaponski jezik (Northern Sami)
sk   Slovački jezik (Slovak language)
sl   Slovenski jezik (Slovene language)
so   Somalski jezik (Somali language)
sr   Srpski jezik (Serbian language)
su   Sundski jezik (Sundanese language)
sw   Svahili (Swahili language)
ss   Swati jezik (Swati language)
tg   Tadžički jezik (Tajik language)
tl   Tagaloški jezik (Tagalog language)
ty   Tahićanski jezik (Tahitian language)
th   Tajski jezik (Thai language)
it   Talijanski jezik (Italian language)
ta   Tamilski jezik (Tamil language)
tt   Tatarski jezik (Tatar language)
te   Telugu jezik (Telugu language)
ti   Tigrinja jezik (Tigrinya language)
to   Tonganski jezik (Tongan language)
ts   Tsonga jezik (Tsonga language)
tn   Tswana jezik (Tswana language)
tk   Turkmenski jezik (Turkmen language)
tr   Turski jezik (Turkish language)
ug   Ujgurski jezik (Uighur language)
uk   Ukrajinski jezik (Ukrainian language)
ur   Urdu jezik (Urdu)
uz   Uzbečki jezik (Uzbek language)
wa   Valonski jezik (Walloon language)
cy   Velški jezik (Welsh language)
ve   Venda jezik (Venda language)
vi   Vijetnamski jezik (Vietnamese language)
wo   Wolofski jezik (Wolof language)
xh   Xhosa jezik (Xhosa language)
fy   Zapadnofrizijski jezik (West Frisian language)
zu   Zulu jezik (Zulu language)
ee   Éwé jezik (Ewe language)
ce   Čečenski jezik (Chechen language)
cs   Češki jezik (Czech language)
cv   Čuvaški jezik (Chuvash language)
gd   Škotski gaelski jezik (Gaelic language)
es   Španjolski jezik (Spanish language)
sv   Švedski jezik (Swedish language)

Jezik

Language (English)  Linguaggio (Italiano)  Taal (Nederlands)  Langage (Français)  Sprache (Deutsch)  Linguagem (Português)  Язык (Русский)  Lenguaje (Español)  Język (Polski)  Språk (Svenska)  Limbă (Română)  言語 (日本語)  Мова (Українська)  Език (Български)  언어 (한국어)  Kieli (Suomi)  Bahasa (Bahasa Indonesia)  Kalba (Lietuvių)  Sprog (Dansk)  Jazyk (Česky)  Dil (Türkçe)  Језик (Српски / Srpski)  Keel (Eesti)  Jazyk (Slovenčina)  Nyelv (Magyar)  Jezik (Hrvatski)  ภาษา (ไทย)  Jezik (Slovenščina)  Valoda (Latviešu)  Γλώσσα (Ελληνικά)  Ngôn ngữ (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com