Tập tin : male-1.jpg
Bản đồ-Malé-male-1.jpg
2227x1569 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : map-site.narod.ru