Tập tin : karta-over-male.jpg
Bản đồ-Malé-karta-over-male.jpg
638x972 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : www.travelforum.se