Tập tin : malemap2t.jpg
Bản đồ-Malé-malemap2t.jpg
1024x1410 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Malé
Quyền tác giả : www.seamaldives.com.mv