Tập tin : kenya_map.jpg
Bản đồ-Kenya-kenya_map.jpg
1196x1567 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kenya
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com