Tập tin : Kenya%2BAll%2BAid%2Band%2BPoverty%2B-%2BTransparency.png
Bản đồ-Kenya-Kenya%2BAll%2BAid%2Band%2BPoverty%2B-%2BTransparency.png
1236x1600 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Kenya
Quyền tác giả : 3.bp.blogspot.com