Bản đồ - Atenas (tổng) (Atenas)

Atenas (Atenas)
Atenas là một tổng trong tỉnh Alajuela, Costa Rica. Tổng này có diện tích 127,19 km², dân số năm 2008 là 25033 người. .

Thể loại:Tổng của Costa Rica Thể loại:Tổng Atenas

 
Bản đồ - Atenas (Atenas)
Quốc gia - Costa Rica
Bản đồ - Costa RicaCosta_Rica_Blue_Marble.png
Costa_Rica_Blue_Marb...
1280x974
freemapviewer.org
Bản đồ - Costa RicaCosta_Rica_relief_location_map.jpg
Costa_Rica_relief_lo...
1148x1034
freemapviewer.org
Bản đồ - Costa RicaCosta_Rica_map_shaded_relief.png
Costa_Rica_map_shade...
982x1226
freemapviewer.org
Bản đồ - Costa RicaCosta_Rica_map_detail.PNG
Costa_Rica_map_detai...
1015x1244
freemapviewer.org
Bản đồ - Costa RicaCosta_Rica_regions_map.png
Costa_Rica_regions_m...
2413x2431
freemapviewer.org
Tiền tệ / Language  
Vùng lân cận - Quốc gia  
  •  Ni-ca-ra-goa 
  •  Panama 
Đơn vị hành chính
Quốc gia, State, Vùng,...