ธงชาติ - ธงชาติรัสเซีย

ธงชาติ  >  ธงชาติรัสเซีย

ธงชาติรัสเซีย

ธงชาติสหพันธรัฐรัสเซีย มีลักษณะเป็นธงสามสี รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งเป็น 3 แถบ ความกว้างเท่ากัน เรียงเป็นสีขาว-น้ำเงิน-แดง จากบนลงล่างตามลำดับ ธงนี้เริ่มใช้ครั้งแรกเป็นธงสำหรับเรือค้าขายและเรือรบ (ธงนาวี) และได้ประกาศใช้เป็นธงอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2439 มีชื่อว่า "Триколор" หรือ "Trikolor" แปลว่า ธงสามสี กล่าวกันว่า แบบของธงที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้มีต้นแบบมาจากธงชาติเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นต้นเค้าของธงสามสีแบบต่างๆ ในโลก

ธงนี้ได้ใช้เป็นธงของรัฐบาลรัสเซียเฉพาะกาล หลังการล้มล้างราชบัลลังก์พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ในเหตุการณ์การปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) จนถึงเหตุการณ์การปฏิวัติเดือนตุลาคมโดยพรรคบอลเชวิคในปีเดียวกัน ซึ่งนำไปสู่การปกครองรัสเซียโดยพรรคบอลเชวิค และการสถาปนาสหภาพโซเวียต รัฐคอมมิวนิสต์แห่งแรกของโลก ในช่วงเวลาดังกล่าวธงชาติรัสเซียแบบสามสีได้ถูกแทนที่ด้วยธงชาติแบบคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งก่อนหน้าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เพียงเล็กน้อย ธงสามสีจึงได้ถูกนำมาใช้เป็นธงชาติรัสเซียอีกครั้ง เพื่อเป็นธงชาติของสหพันธรัฐรัสเซียที่ก่อตั้งขึ้นใหม่

แบบของธงชาติรัสเซียที่ใช้อยู่ในธงวันนี้มีลักษณะแตกต่างจากธงที่เริ่มใช้ใน ค.ศ. 1991 เล็กน้อย จากการแก้ไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) และรับรองให้ใช้เป็นธงชาติอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่ ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) เป็นต้นมา โดยสีของธงนี้จัดเป็นสีพันธมิตรสลาฟ ซึ่งประกอบด้วยสีแดง-น้ำเงิน-ขาว ปรากฏอยู่ในธงชาติของกลุ่มประเทศสลาฟหลายประเทศ

กล่าวกันว่าสีทั้งสามนี้มาจากตราอาร์มของแกรนด์ดุชชีแห่งมอสโก (Grand Duchy of Moscow - ราชรัฐมอสโก) ซึ่งเป็นภาพนักบุญเซนต์จอร์จขี่ม้า โดยสวมเกราะสีขาวหรือสีเงิน สวมผ้าคลุมสีฟ้า และถือโล่สีฟ้า แหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งอ้างว่าทั้งสามสีนี้มาจากผ้าคลุมของพระแม่มารี (Blessed Virgin Mary) ซึ่งถือกันว่าเป็นนักบุญผู้คุ้มครองประเทศรัสเซีย ตามความเชื่อในศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์

นอกจากนี้ยังมีการตีความว่า สีทั้งสามในธงชาติแสดงถึงการจัดลำดับชั้นทางสังคมในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย โดย สีขาวหมายถึงพระเจ้า สีน้ำเงินหมายถึงพระเจ้าซาร์ (จักรพรรดิ) สีแดงหมายถึงพลเมืองทั้งหมด หรือในอีกทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งแพร่หลายโดยทั่วไป เป็นการตีความว่าสีทั้งสามหมายถึงดินแดนรัสเซียส่วนต่างๆ กล่าวคือ สีขาวหมายถึงเบลารุส (แปลว่า รัสเซียขาว) สีน้ำเงินหมายถึงยูเครน หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ มาโลรอสเซีย (แปลว่า รัสเซียน้อย) และสีแดง หมายถึงดินแดนรัสเซียใหญ่ (Great Russia)

ในประเทศฟินแลนด์ส่วนที่พูดภาษาสวีเดน สีของธงชาติรัสเซียปัจจุบันถูกตีความถึงประวัติศาสตร์ฟินแลนด์ในปี ค.ศ. 1809 (พ.ศ. 2352) ซึ่งเป็นช่วงที่ฟินแลนด์ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ความหมายโดยรวมคือการเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย

เครื่องหมายอากาศยานของกองทัพอากาศจักรวรรดิรัสเซีย.

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ได้มีพระบรมราชานุญาตให้เพิ่มรูปตราแผ่นดินในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง ที่มุมบนด้านคันธงของธงชาติ เพื่อใช้เป็นธงชาติสำหรับพลเรือนใช้โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ธงนี้ไม่เคยมีการรับรองให้ใช้ได้อย่างเป็นทางการ

เมื่อพรรคบอลเชวิคล้มล้างการปกครองระบอบกษัตริย์ใน ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) ธงชาติในแบบธงสามสีได้ถูกยกเลิก และมีการคิดแบบธงขึ้นมาใหม่สำหรับใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย ซึ่งเป็นสาธารณรัฐในความปกครองของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ใน ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2497) และได้ใช้ตลอดมาจนถึงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตใน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยธงชาติของสาธารณสังคมนิยมโซเวียตทั้งหมด มีการดัดแปลงลักษณะบางประการให้ต่างไปจากธงชาติสหภาพโซเวียต สำหรับกรณีสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซีย (ย่อในภาษาอังกฤษว่า Russia SFSR หรือ RSFSR) เป็นการดัดแปลงโดยเพิ่มแถบแนวตั้งสีฟ้าไว้ที่ด้านติดคันธง ส่วนแบบธงที่ใช้ก่อนหน้านั้น ลักษณะเป็นธงแดงมีอักษรย่อเขียนด้วยอักษรซีริลลิก ถอดเป็นอักษรโรมันได้ว่า "RSFSR" ในกรอบสี่เหลี่ยมสีทอง พื้นสีแดง ที่มุมธงด้านคันธง

ธงสามสี ขาว-น้ำเงิน-แดง ได้มีการนำกลับมาใช้เป็นธงชาติรัสเซียอีกครั้งเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งในเวลาต่อมารัฐบาลรัสเซียได้ถือเอาวันที่ 22 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันธงชาติ (Flag day)
ธงชาติ 
ธงชาติรัสเซีย

ประเทศ - ประเทศรัสเซีย

รัสเซีย มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประเทศในยูเรเชียเหนือ และเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลก กว่า 10,000,000 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยของโลกถึงหนึ่งในแปด รัสเซียยังเป็นชาติมีประชากรมากที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก โดยมีประชากร 143 ล้านคน รัสเซียปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธารณรัฐกึ่งประธานาธิบดี ประกอบด้วย 83 เขตการปกครอง ไล่จากตะวันตกเฉียงเหนือถึงตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซียมีพรมแดนติดกับนอร์เวย์ ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย และโปแลนด์ (ทั้งสองผ่านมณฑลคาลินินกราด) เบลารุส ยูเครน จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน จีน มองโกเลียและเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ยังมีพรมแดนทางทะเลติดกับญี่ปุ่นโดยทะเลโอฮอตสก์ และสหรัฐอเมริกาโดยช่องแคบแบริง อาณาเขตของรัสเซียกินเอเชียเหนือทั้งหมดและ 40% ของยุโรป แผ่ข้ามเก้าเขตเวลาและมีสิ่งแวดล้อมและธรณีสัณฐานหลากหลาย รัสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานสำรองใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลก

ประวัติศาสตร์ของชาติเริ่มขึ้นด้วยชาวสลาฟตะวันออก ผู้ถือกำเนิดขึ้นเป็นกลุ่มที่โดดเด่นได้ในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 3 ถึงที่ 8 รัฐรุสในสมัยกลาง ซึ่งก่อตั้งและปกครองโดยอภิชนนักรบวารันเจียนและผู้สืบเชื้อสาย เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ใน พ.ศ. 1531 มีการรับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด็อกซ์จากจักรวรรดิไบแซนไทน์ ท้ายที่สุด รุสล่มสลายเป็นรัฐขนาดเล็กหลายรัฐ พื้นที่ส่วนใหญ่ของรุสถูกพิชิตโดยการรุกรานของมองโกล และกลายเป็นรัฐบรรณาการของโกลเดนฮอร์ดเร่ร่อน อาณาจักรแกรนด์ดยุคแห่งมอสโกค่อย ๆ รวมราชรัฐรัสเซียในละแวก ได้รับเอกราชจากโกลเดนฮอร์ด และมาครอบงำมรดกทางวัฒนธรรมและการเมืองของเคียฟรุส จนคริสต์ศตวรรษที่ 18 รัสเซียได้ขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางผ่านการพิชิตดินแดน การผนวก และการสำรวจเป็นของจักรวรรดิรัสเซีย นับเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดอันดับสามในประวัติศาสตร์ แผ่จากโปแลนด์ในยุโรปจรดอะแลสกาในอเมริกาเหนือ
Neighbourhood - ประเทศ  

 •  ประเทศมองโกเลีย 
 •  ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
 •  ประเทศจอร์เจีย 
 •  ประเทศจีน 
 •  ประเทศคาซัคสถาน 
 •  ประเทศเกาหลีเหนือ 
 •  ประเทศยูเครน 
 •  ประเทศลัตเวีย 
 •  ประเทศลิทัวเนีย 
 •  ประเทศฟินแลนด์ 
 •  ประเทศนอร์เวย์ 
 •  ประเทศโปแลนด์ 
 •  ประเทศเอสโตเนีย 
 •  ประเทศเบลารุส 

ภาษา

Flag of Russia (English)  Bandiera della Russia (Italiano)  Vlag van Rusland (Nederlands)  Drapeau de la Russie (Français)  Flagge Russlands (Deutsch)  Bandeira da Rússia (Português)  Флаг России (Русский)  Bandera de Rusia (Español)  Flaga Rosji (Polski)  俄羅斯聯邦國旗 (中文)  Rysslands flagga (Svenska)  Drapelul Rusiei (Română)  ロシアの国旗 (日本語)  Прапор Росії (Українська)  Национално знаме на Русия (Български)  러시아의 국기 (한국어)  Venäjän lippu (Suomi)  Bendera Rusia (Bahasa Indonesia)  Rusijos vėliava (Lietuvių)  Ruslands flag (Dansk)  Ruská vlajka (Česky)  Rusya bayrağı (Türkçe)  Застава Русије (Српски / Srpski)  Venemaa lipp (Eesti)  Vlajka Ruska (Slovenčina)  Oroszország zászlaja (Magyar)  Zastava Rusije (Hrvatski)  ธงชาติรัสเซีย (ไทย)  Krievijas karogs (Latviešu)  Σημαία της Ρωσίας (Ελληνικά)  Quốc kỳ Nga (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com