ภาษาฮีรีโมตู

ภาษาฮีรีโมตู
ภาษาฮีรีโมตู (Hiri Motu) มีอีกชื่อว่า โปลีเซโมตู (Police Motu) หรือ พิดจินโมตู (Pidgin Motu) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ฮีรี (Hiri) เป็นภาษาในประเทศปาปัวนิวกินีที่มีผู้พูดในพื้นที่รอบพอร์ตมอร์สบี (เมืองหลวงประเทศปาปัวนิวกินี)

ภาษานี้เป็นรูปแบบที่ง่ายของภาษาโมตู ไม่เป็นทั้งภาษาพิดจินและภาษาลูกผสม โดยมีลักษณะของภาษาทั้งสองแบบ ความแตกต่างลักษณะทางสัทวิทยาและไวยากรณ์ ทำให้ผู้พูดภาษาฮีรีโมตูและภาษาโมตูเข้าใจกันได้ยาก แม้จะมีรากศัพท์คล้ายกัน และมีพื้นฐานของตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน

การใช้งานภาษาฮีรีโมตูลดลงเรื่อย ๆ แม้แต่ในบริเวณที่ภาษานี้เคยเป็นภาษากลาง และแทนที่ด้วยภาษาตอกปีซินและภาษาอังกฤษเป็นเวลาหลายปี ภาษานี้ก้รับการยอมรับตามกฎหมายบางส่วน

ประเทศ
  • ประเทศปาปัวนิวกินี
    ปาปัวนิวกินี (Papua New Guinea; Papua Niugini; Papua Niu Gini) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี (Independent State of Papua New Guinea; Independen Stet bilong Papua Niugini; Independen Stet bilong Papua Niu Gini) เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย เป็นพื้นที่ทางตะวันออกของเกาะนิวกินี (พื้นที่ทางตะวันตกเป็นของประเทศอินโดนีเซีย) ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน มีเมืองหลวงซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้คือพอร์ตมอร์สบี เป็นประเทศเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกด้วยพื้นที่ 462840 km2 และเป็นประเทศสังเกตการณ์ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่ ค.ศ. 1976

    หลังจากถูกปกครองโดยมหาอำนาจภายนอก 3 ชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2427 ปาปัวนิวกินีได้ก่อตั้งอธิปไตยของตนขึ้นในปี 2518 หลังอยู่ภายใต้การปกครองของออสเตรเลียร่วม 60 ปี ซึ่งเริ่มในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ปาปัวนิวกินีได้กลายเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระในปี 2518 โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข และกลายเป็นสมาชิกของเครือจักรภพ