แผนที่ - Bannu Airfield

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศปากีสถาน >  แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา >  Bannu Airfield

Bannu Airfield

 

แผนที่ - Bannu Airfield

ละติจูด / ลองจิจูด : 32° 58' 19" N / 70° 31' 27" E | เขตเวลา : UTC+5 | สกุลเงินตรา : PKR | เครื่องโทรศัพท์ : 92  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-Bannu Airfield
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-Bannu Airfield
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-Bannu Airfield-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
แผนที่-Bannu Airfield-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
แผนที่-Bannu Airfield-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads

ประเทศ - ประเทศปากีสถาน

ธงชาติปากีสถาน
ปากีสถาน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซียนั้น มาจากการรวมชื่อดินแดนในประเทศนี้ ประกอบด้วยปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO ภาษา
SD ภาษาสินธี (Sindhi language)
UR ภาษาอูรดู (Urdu)
PS ภาษาพัชโต (Pashto language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอัฟกานิสถาน 
  •  ประเทศอิหร่าน 
  •  ประเทศอินเดีย 
  •  ประเทศจีน 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com