แผนที่ - บราซซาวิล (Commune de Brazzaville)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  สาธารณรัฐคองโก >  บราซซาวิล

บราซซาวิล (Commune de Brazzaville)

บราซาวีล (Brazzaville) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐคองโก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคองโก เชื่อมต่อกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก จากการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2001 มีประชากร 1,018,541 คน และราว 1.5 ล้านคนหากรวมกับเขตชานเมือง ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของกรุงกินชาซา เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก กรุงบราซาวีลมีประชากรอาศัยอยู่ราว 1 ใน 3 ของประชากรประเทศ ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและเศรษฐกิจของประเทศ

เมืองนี้ก่อตั้งโดยนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อ ปีแยร์ บราซา เมื่อ ค.ศ. 1883 และเป็นฐานที่มั่นของฝรั่งเศสในการยึดครองพื้นที่อันกว้างขวางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยเป็นดินแดนที่เรียกว่า เฟรนช์อิเควทอเรียลแอฟริกา โดยมีบราซาวีลเป็นเมืองหลวง

หมวดหมู่:เมืองในสาธารณรัฐคองโก

 

แผนที่ - บราซซาวิล (Commune de Brazzaville)

ละติจูด / ลองจิจูด : 4° 15' 57" S / 15° 16' 50" E | เขตเวลา : UTC+1 | สกุลเงินตรา : XAF | เครื่องโทรศัพท์ : 242  

ภาพถ่าย

บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
บราซซาวิล
1 2 

ประเทศ - สาธารณรัฐคองโก

ธงชาติสาธารณรัฐคองโก
สาธารณรัฐคองโก (République du Congo) หรือบางครั้งมีผู้เรียกว่า คองโก-บราซาวีล (Congo-Brazzaville) หรือ คองโก (Congo) (เป็นคนละประเทศกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้ชื่อประเทศว่า "สาธารณรัฐคองโก" เช่นกัน) เป็นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกกลาง มีอาณาเขตจรดกาบอง แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก แองโกลา และอ่าวกินี

เดิมเป็นราชอาณาจักรรุ่งเรืองในช่วงพ.ศ. 2000 เริ่มอ่อนแอลงในช่วง พ.ศ. 2200 จนถูกฝรั่งเศสยึดครองเมื่อ พ.ศ. 2428 ได้รับอิสรภาพเมื่อ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2503เมื่อได้รับเอกราช หันไปนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์และใช้รัฐธรรมนูญฉบับสังคมนิยมเมื่อ พ.ศ. 2522 เลิกใช้ระบบคอมมิวนิสต์เมื่อ พ.ศ. 2525
สกุลเงินตรา / ภาษา  
Neighbourhood - ประเทศ  

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...


นคร, หมู่บ้าน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com