แผนที่ - เซนต์เฮเลนา (Saint Helena)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา >  เซนต์เฮเลนา

เซนต์เฮเลนา (Saint Helena)

เซนต์เฮเลนาเป็นที่รู้จักเมื่อครั้งที่จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ตแห่งฝรั่งเศส ถูกเนรเทศไปที่เกาะนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2358 จนสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2364 สถานที่สำคัญคือ ลองวู้ด เฮาส์ (Longwood House) อันเป็นสถานที่ที่นโปเลียนพำนักระหว่างการเนรเทศอยู่ และแซน แวลลี (Sane Valley) ซึ่งที่ฝังพระศพ

เกาะนี้เคยเป็นของฝรั่งเศสจนกระทั่งกลายมาเป็นของอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2401

เซนต์เฮเลนาเป็นสมาชิกของสมาคมการกีฬาหมู่เกาะนานาชาติ (International Island Games Associetion)

เกาะเซนต์เฮเลนาถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2045 โดยชาวโปรตุเกสโดยบังเอิญ และได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เฮเลนาแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เกาะนี้รู้จักกันในนามเซนต์เฮเลนา เมื่อกองกำลังจากอังกฤษค้นพนเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17

 

แผนที่ - เซนต์เฮเลนา (Saint Helena)

ละติจูด / ลองจิจูด : 15° 55' 55" S / 5° 43' 5" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : SHP | เครื่องโทรศัพท์ : 290  

ภาพถ่าย

เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
เซนต์เฮเลนา
1 2 3 

ประเทศ - เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา

เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะเซนต์เฮเลนา, เกาะอัสเซนชัน และกลุ่มเกาะที่เรียกว่าตริสตันดากูนยา

สกุลเงินตรา / ภาษา  

Administrative Subdivision

นคร, หมู่บ้าน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com