แผนที่ - เทศมณฑลไซโน (Sinoe County)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศไลบีเรีย >  เทศมณฑลไซโน

เทศมณฑลไซโน (Sinoe County)

ไซโน (Sinoe) เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งของประเทศไลบีเรีย แบ่งออกเป็น 17 เขต มีกรีนวิลล์เป็นเมืองหลักของเทศมณฑล

จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี พ.ศ. 2551 เทศมณฑลไซโนมีประชากร 104,932 คน จึงเป็นหนึ่งในเทศมณฑลที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศ

 

แผนที่ - เทศมณฑลไซโน (Sinoe County)

ละติจูด / ลองจิจูด : 5° 19' 60" N / 8° 40' 0" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : LRD | เครื่องโทรศัพท์ : 231  

ภาพถ่าย

เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
เทศมณฑลไซโน
1 

ประเทศ - ประเทศไลบีเรีย

ธงชาติไลบีเรีย
ไลบีเรีย (Liberia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia) เป็นประเทศที่อยู่ในเขตแอฟริกาตะวันตก ติดกับประเทศเซียร์ราลีโอนทางด้านทิศตะวันตก ประเทศกินีทางด้านทิศเหนือ และประเทศโกตดิวัวร์ทางด้านทิศตะวันออก มีเมืองหลวงชื่อมันโรเวียปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย

จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากรอยู่ 3,476,608 คน และมีพื้นที่ครอบคลุม 111,369 ตร.กม. (43,000 ตร.ไมล์)
สกุลเงินตรา / ภาษา  
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศกินี 
  •  ประเทศโกตดิวัวร์ 
  •  ประเทศเซียร์ราลีโอน 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com