แผนที่ - เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา

เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha)

เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha) เป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ ประกอบด้วยเกาะเซนต์เฮเลนา, เกาะอัสเซนชัน และกลุ่มเกาะที่เรียกว่าตริสตันดากูนยา

 

แผนที่ - เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน และตริสตันดากูนยา (Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha)

ละติจูด / ลองจิจูด : 15° 57' 0" S / 5° 42' 0" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : SHP | เครื่องโทรศัพท์ : 290  

แผนที่

1 2 3 4 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com