แผนที่ - แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang Province)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศลาว >  แขวงหลวงพระบาง

แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang Province)

หลวงพระบาง เป็นเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักรซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่า เมืองชวา และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาว ได้ทรงตั้งเมืองชวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่า เชียงทอง

ปัจจุบันลาวได้มีโครงการที่จะพัฒนาเมืองทั้ง 3 เมืองของแขวงหลวงพระบาง อันได้แก่ เมืองโพนทอง, จอมเพชร และโพนชัย เพื่อเป็นแหล่งผลิตและค้าขายเป็นแหล่งทำมาหากินของประชาชนในท้องถิ่น แต่ยังไม่มีนักลงทุนสนใจเท่าที่ควร

 

แผนที่ - แขวงหลวงพระบาง (Luang Prabang Province)

ละติจูด / ลองจิจูด : 20° 15' 0" N / 102° 40' 0" E | เขตเวลา : UTC+7 | สกุลเงินตรา : LAK | เครื่องโทรศัพท์ : 856  

ประเทศ - ประเทศลาว

ธงชาติลาว
ลาว (ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาวที่หมายถึงชื่อประเทศลาว สะกดว่า "Laos" ส่วนลาวที่หมายถึงคนลาวและภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับชาติลาวที่สะกดว่า Ethnic Lao
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
LAK กีบ (Lao kip) 2
ISO ภาษา
LO ภาษาลาว (Lao language)
แผนที่  
แผนที่-ประเทศลาวLaos_Regions_Map.png
Laos_Regions_Map.png
2500x3048
แผนที่-ประเทศลาวLaos_Topography.png
Laos_Topography.png
1418x1638
แผนที่-ประเทศลาวLaos_location_map_Topographic.png
Laos_location_map_To...
2034x2393
แผนที่-ประเทศลาว1961px-Laos_location_map.svg.png
1961px-Laos_location...
1961x2307
แผนที่-ประเทศลาวUNOSAT_Laos_Base_Map.jpg
UNOSAT_Laos_Base_Map...
4677x6623
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  สาธารณรัฐเขมร 
  •  ประเทศพม่า 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศไทย 
  •  ประเทศเวียดนาม 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...


นคร, หมู่บ้าน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com