แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ธงชาติสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะฮอร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะเรียวของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอย่างสูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน้อย ดินแดนของประเทศขยายอย่างต่อเนื่องโดยการแปรสภาพที่ดิน

หมู่เกาะมีการตั้งถิ่นฐานในคริสต์ศตวรรษที่ 2 และต่อมาเป็นของจักรวรรดิท้องถิ่นต่าง ๆ สิงคโปร์สมัยใหม่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1819 โดยเซอร์สแตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ (Stamford Raffles) เป็นสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกโดยการอนุญาตจากรัฐสุลต่านยะฮอร์ อังกฤษได้อธิปไตยเหนือเกาะใน ค.ศ. 1824 และสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในนิคมช่องแคบอังกฤษใน ค.ศ. 1826 หลังถูกญี่ปุ่นยึดครองระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1963 และเข้าร่วมกับอดีตดินแดนของอังกฤษอื่นเพื่อตั้งประเทศมาเลเซีย แต่ถูกขับอีกสองปีต่อมาผ่านพระราชบัญญัติโดยเอกฉันท์ นับแต่นั้น ประเทศสิงคโปร์พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนได้รับการรับรองว่าเป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย

ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง โดยเป็นศูนย์กลางการเงินใหญ่สุดเป็นอันดับสี่และเป็นหนึ่งในห้าท่าที่วุ่นวายที่สุด เศรษฐกิจซึ่งเป็นโลกาภิวัฒน์และมีความหลากหลายอาศัยการค้าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิต ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของจีดีพีของสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2556 ในแง่ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ ประเทศสิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงสุดเป็นอันดับสามของโลกแต่มีความเหลื่อมล้ำของรายได้รุนแรงที่สุดในหมู่ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับสูงในแง่การศึกษา สาธารณสุขและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เมื่อปลายเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 มีประชากรอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกือบ 5.5 ล้านคน ซึ่งกว่า 2 ล้านคนมีสัญชาติต่างชาติ แม้สิงคโปร์จะมีความหลากหลาย แต่เชื้อชาติเอเชียมีมากที่สุด 75% ของประชากรเป็นชาวจีน โดยมีชนกลุ่มน้อยที่สำคัญ เช่น ชาวมลายู ชาวอินเดียและชาวยูเรเชีย มีภาษาราชการสี่ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาจีนกลาง และภาษาทมิฬ และประเทศสนับสนุนพหุวัฒนธรรมนิยมผ่านนโยบายทางการต่าง ๆอีกด้วย

ประเทศสิงคโปร์เป็นสาธารณรัฐระบบรัฐสภา รัฐเดี่ยว และใช้ระบบหลายพรรคการเมือง โดยมีการปกครองสภาเดี่ยวระบบเวสต์มินสเตอร์ พรรคกิจประชาชนชนะการเลือกตั้งทุกครั้งนับแต่เริ่มการปกครองตนเองในปี พ.ศ. 2502 ภาวะครอบงำของพรรคกิจประชาชน ประกอบกับระดับเสรีภาพสื่อต่ำและการปราบปรามเสรีภาพพลเมืองและสิทธิการเมืองนำให้ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดเป็นประชาธิปไตยไม่สมบูรณ์ (flawed democracy) ประเทศสิงคโปร์เป็นหนึ่งในห้าสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ยังเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) และสมาชิกการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและเครือจักรภพแห่งประชาชาติ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศสิงคโปร์นำให้มันมีอิทธิพลอย่างสำคัญในกิจการโลก นำให้นักวิเคราะห์บางส่วนระบุว่าเป็นอำนาจปานกลาง (middle power) 
สกุลเงินตรา / ภาษา 
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
SGD ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore dollar) $ 2
ISO ภาษา
ZH กลุ่มภาษาจีน (Chinese language)
MS ภาษามลายู (Malay language)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)

แผนที่ - ประเทศสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ละติจูด / ลองจิจูด : 1° 22' 0" N / 103° 48' 0" E | เขตเวลา : UTC+8 | สกุลเงินตรา : SGD | เครื่องโทรศัพท์ : 65  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศสิงคโปร์
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์Satellite_image_of_Singapore_%28Landsat_7%29_-_20000428.jpg
Satellite_image_of_S...
4800x2800
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์Singapore_MRT_%26_LRT_System_Map.png
Singapore_MRT_%26_LR...
6942x3245
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์Singapore-overview.png
Singapore-overview.p...
3008x1729
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์Singapore_1994_CIA_map.jpg
Singapore_1994_CIA_m...
2495x1834
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore_combo_base_map.png
Singapore_combo_base...
6708x3594
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-20120326052721!MRT_LRT_system_map_(current)_05-09.png
20120326052721!MRT_L...
5335x2847
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore-map.png
singapore-map.png
4764x2976
www.urbanrail.net
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore-tourist-map.gif
singapore-tourist-ma...
3476x2719
www.globalcitymap.co...
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore.jpg
singapore.jpg
3475x2567
www.footiemap.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-large_detailed_road_map_of_singapore.jpg
large_detailed_road_...
3475x2567
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-large-detailed-sg-map.jpg
large-detailed-sg-ma...
3475x2567
www.visakanv.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore-map-big.jpg
singapore-map-big.jp...
3197x2079
www.orangesmile.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-large_detailed_road_map_of_singapore_city.jpg
large_detailed_road_...
3197x2079
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore_physio-2005.jpg
singapore_physio-200...
2608x2024
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-mapa-metro-singapur.png
mapa-metro-singapur....
2615x1726
mapa-metro.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore.jpg
singapore.jpg
2468x1799
www.asia-atlas.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore-map-nice.jpg
singapore-map-nice.j...
2500x1699
www.visakanv.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore-Future-Railway-System-Map.png
Singapore-Future-Rai...
2200x1610
mappery.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore-Airlines-Hop-On-Bus-Route-Map.jpg
Singapore-Airlines-H...
2192x1588
mappery.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore-Airlines-Hop-On-Bus-Route-Map.jpg
Singapore-Airlines-H...
2192x1588
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-map-of-singapore-outline7-cropped1.jpg
map-of-singapore-out...
2253x1494
chuashuyi.files.word...
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-singapore-map-3.jpg
singapore-map-3.jpg
2000x1600
www.orangesmile.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore-Tourist-Map.jpg
Singapore-Tourist-Ma...
2000x1600
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศสิงคโปร์-Singapore-Tour-Bus-Map.jpg
Singapore-Tour-Bus-M...
1969x1593
mappery.com
1 2 3 4 5 6 

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com