แผนที่ - เทศมณฑลมาร์กีบี (Margibi County)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  ประเทศไลบีเรีย >  เทศมณฑลมาร์กีบี

เทศมณฑลมาร์กีบี (Margibi County)

มาร์กีบี (Margibi) เป็นเทศมณฑลชายฝั่งตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศไลบีเรียในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก เป็นหนึ่งในเทศมณฑล 15 แห่งที่ประกอบกันเป็นเขตการบริหารระดับบนสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 4 เขต มีคาคาตาเป็นเมืองหลักของเทศมณฑลซึ่งมีเนื้อที่ 2,616 ตารางกิโลเมตร (1,010 ตารางไมล์) จากการสำรวจสำมะโนประชากร ณ ปี พ.ศ. 2551 เทศมณฑลมาร์กีบีมีประชากร 199,689 คน จึงเป็นเทศมณฑลที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ

 

แผนที่ - เทศมณฑลมาร์กีบี (Margibi County)

ละติจูด / ลองจิจูด : 6° 30' 0" N / 10° 15' 0" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : LRD | เครื่องโทรศัพท์ : 231  

ภาพถ่าย

เทศมณฑลมาร์กีบี
เทศมณฑลมาร์กี...
เทศมณฑลมาร์กีบี
เทศมณฑลมาร์กี...
เทศมณฑลมาร์กีบี
เทศมณฑลมาร์กี...
เทศมณฑลมาร์กีบี
เทศมณฑลมาร์กี...
1 

ประเทศ - ประเทศไลบีเรีย

ธงชาติไลบีเรีย
ไลบีเรีย (Liberia) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐไลบีเรีย (Republic of Liberia) เป็นประเทศที่อยู่ในเขตแอฟริกาตะวันตก ติดกับประเทศเซียร์ราลีโอนทางด้านทิศตะวันตก ประเทศกินีทางด้านทิศเหนือ และประเทศโกตดิวัวร์ทางด้านทิศตะวันออก มีเมืองหลวงชื่อมันโรเวียปกครองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย

จากการสำรวจประชากรในปี 2008 มีประชากรอยู่ 3,476,608 คน และมีพื้นที่ครอบคลุม 111,369 ตร.กม. (43,000 ตร.ไมล์)
สกุลเงินตรา / ภาษา  
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศกินี 
  •  ประเทศโกตดิวัวร์ 
  •  ประเทศเซียร์ราลีโอน 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...


นคร, หมู่บ้าน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com