แผนที่ - จังหวัดบาดัคชาน (Badakhsh?n)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศอัฟกานิสถาน >  จังหวัดบาดัคชาน

จังหวัดบาดัคชาน (Badakhsh?n)

การปกครองของจังหวัดบาดัคชานมี 28 เขต ได้แก่

 

แผนที่ - จังหวัดบาดัคชาน (Badakhsh?n)

ละติจูด / ลองจิจูด : 36° 45' 0" N / 72° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+4:30 | สกุลเงินตรา : AFN | เครื่องโทรศัพท์ : 93  

ภาพถ่าย

จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
จังหวัดบาดัคชาน
จังหวัดบาดัคช...
1 2 

ประเทศ - ประเทศอัฟกานิสถาน

ธงชาติอัฟกานิสถาน
อัฟกานิสถาน เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ระหว่างการล้มตอลิบานโดยการรุกรานอัฟกานิสถานของสหรัฐอเมริกา และความสำเร็จของโลยา จีร์กา ในปี พ.ศ. 2546 ชาวตะวันตกเรียกอัฟกานิสถานว่า Transitional Islamic State of Afghanistan อย่างไรก็ดี ภายใต้รัฐธรรมนูญของอัฟกานิสถานฉบับปัจจุบัน ประเทศนี้เรียกว่า สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO ภาษา
UZ ภาษาอุซเบก (Uzbek language)
PS ภาษาพัชโต (Pashto language)
TK ภาษาเติร์กเมน (Turkmen language)
FA ภาษาเปอร์เซีย (Persian language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอิหร่าน 
  •  ประเทศอุซเบกิสถาน 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศทาจิกิสถาน 
  •  ประเทศปากีสถาน 
  •  ประเทศเติร์กเมนิสถาน 
 mapnall@gmail.com