แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)

โลก >  ทวีปแอฟริกา >  เวสเทิร์นสะฮารา

เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)

เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara; الصحراء الغربية; เบอร์เบอร์: Taneẓroft Tutrimt; Sáhara Occidental) เป็นดินแดนที่มีข้อพิพาทและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโมร็อกโกในภูมิภาคมาเกร็บ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดกับประเทศโมร็อกโก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศแอลจีเรีย ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับประเทศมอริเตเนีย ส่วนทิศตะวันตกจรดมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่ประมาณ 266,000 ตารางกิโลเมตร (103,000 ตารางไมล์) เป็นหนึ่งในดินแดนที่มีประชากรเบาบางที่สุดในโลก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบทะเลทราย มีประชากรประมาณ 500,000 คน เกือบร้อยละ 40 อาศัยอยู่ที่เอลอาอายุน ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเวสเทิร์นสะฮารา

เวสเทิร์นสะฮาราถูกสเปนปกครองจนถึงปลายคริสตศวรรษที่ 20 หลังจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในรายชื่อดินแดนที่ไม่ได้ปกครองตนเองของสหประชาชาติตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา ซึ่งเกิดจากข้อเรียกร้องของโมร็อกโก เป็นดินแดนที่มีประชากรและพื้นที่มากที่สุดที่อยู่ในรายชื่อนี้ ในปี 2508 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติครั้งแรกเกี่ยวกับเวสเทิร์นสะฮารา ในการขอให้สเปนให้เอกราชแก่ดินแดนนี้ หนึ่งปีต่อมามติใหม่ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อขอให้มีการลงประชามติโดยสเปนเกี่ยวกับการตัดสินใจด้วยตนเอง

ในปี 2518 สเปนได้ยกเลิกการบริหารจัดการดินแดนนี้ไปสู่การจัดการบริหารร่วมโดยโมร็อกโก (ซึ่งได้เรียกร้องสิทธิเหนือดินแดนนี้มาตั้งแต่ปี 2500) และมอริเตเนีย สงครามปะทุขึ้นระหว่างประเทศเหล่านี้กับขบวนการชาตินิยมซาห์ราวี แนวร่วมโปลีซารีโอซึ่งได้ประกาศให้ดินแดนนี้กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีมีรัฐบาลพลัดถิ่นอยู่ในทินดูฟ แอลจีเรีย ต่อมา มอริเตเนียได้ถอนการอ้างสิทธิเหนือดินแดนในปี 2522 และในที่สุดโมร็อกโกก็ได้ควบคุมดินแดนส่วนใหญ่รวมทั้งเมืองสำคัญและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติพิจารณาว่าแนวร่วมโปลีซารีโอเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายของชาวซาห์ราวีและยืนยันว่าชาวซาห์ราวีมีสิทธิในการกำหนดการปกครองด้วยตนเอง

ในปี 2560 ไม่มีรัฐสมาชิกสหประชาชาติใดให้การยอมรับอำนาจอธิปไตยของโมร็อกโกเหนือดินแดนเวสเทิร์นสะฮารา อย่างไรก็ตาม หลายประเทศได้แสดงการสนับสนุนต่อการรับรองในอนาคตเกี่ยวกับการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโมร็อกโกในฐานะดินแดนปกครองตนเองของราชอาณาจักร กล่าวโดยสรุป การผนวกดินแดนยังไม่ได้รับความสนใจมากนักในประชาคมนานาชาติเนื่องจากมีกรณีพิพาทเรื่องของการผนวกดินแดนอื่นๆ อีก (เช่น การผนวกดินแดนของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมีย)

ตั้งแต่ที่สหประชาชาติผลักดันให้มีการทำข้อตกลงหยุดยิงในปี 2534 สองในสามของดินแดน(รวมถึงส่วนใหญ่ของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก) ถูกปกครองโดยรัฐบาลโมร็อกโกซึ่งได้รับการสนับสนุนแบบลับๆ จากฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ขณะที่ส่วนที่เหลือถูกปกครองโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแอลจีเรีย ในระดับนานาชาติ ประเทศต่างๆ เช่น รัสเซียอยู่ในฐานะที่คลุมเครือและเป็นกลางในการอ้างสิทธิของทั้ง 2 ฝ่าย แต่ก็ได้กดดันให้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในการแก้ปัญหาอย่างสันติ ทั้งโมร็อกโกและโปลีซาริโอต่างพยายามที่จะเพิ่มแรงสนับสนุนในการรับรองดินแดนอย่างเป็นทางการจากชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะชาติจากแอฟริกา เอเชีย และลาตินอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา แนวร่วมโปลีซาริโอได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสำหรับการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีจาก 37 ประเทศ และยังเป็นสมาชิกของสหภาพแอฟริกาต่อไป ขณะที่โมร็อกโกได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศในแอฟริกาหลายแห่ง และส่วนใหญ่จากโลกมุสลิมและสันนิบาตอาหรับ ตลอดสองทศวรรษหลัง การยอมรับที่มีต่อทั้งสองฝ่ายขยายเพิ่มและถดถอยลงตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่แห้งแล้งและไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยที่สุดในโลก ทอดตัวยาวเลียบไปตามชายฝั่งมีทะเลทรายที่ราบเรียบและสูงสลับกันไปโดยเฉพาะทางตอนเหนือไปจนถึงเทือกเขาขนาดเล็กที่สูงประมาณ 600 เมตร (2,000 ฟุต) ทางด้านตะวันออก

ในขณะที่บริเวณดังกล่าวอาจประสบกับภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่ก็ไม่มีลำธารที่ไหลอย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งกระแสอากาศนอกชายฝั่งที่เย็นสามารถทำให้เกิดหมอกและน้ำค้างหนาได้ ขณะที่บนฝั่งจะประสบกับความร้อนในฤดูร้อนที่สูงมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 43 °C - 45 °C ในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ในช่วงฤดูหนาว กลางวันก็ยังคงร้อนถึงร้อนมากอยู่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ 25 °C ถึง 30 °C แต่ทางตอนเหนือของดินแดน เทอร์โมมิเตอร์อาจวัดอุณหภูมิลงไปได้ถึง 0 °C ในตอนกลางคืนซึ่งภายนอกอาจกลายเป็นน้ำแข็งได้ ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม แต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น

 

แผนที่ - เวสเทิร์นสะฮารา (Western Sahara)

ละติจูด / ลองจิจูด : 24° 29' 32" N / 12° 39' 23" W | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : MAD | เครื่องโทรศัพท์ : 212  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern-sahara-map.jpg
Western-sahara-map.j...
2401x2871
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราSaharaOccidentalDivision.jpg
SaharaOccidentalDivi...
1153x1111
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา1472px-Western_Sahara_location_map.svg.jpg
1472px-Western_Sahar...
1472x1304
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern_sahara_rel_1989.jpg
Western_sahara_rel_1...
958x1156
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮาราWestern_Sahara_relief_location_map.jpg
Western_Sahara_relie...
1472x1304
freemapviewer.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-minurso_ceasefire.jpg
minurso_ceasefire.jp...
2481x3509
sandanddust.files.wo...
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-1246041448_b1c4b7.jpg
1246041448_b1c4b7.jp...
2481x3509
www.200stran.ru
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Mapa-del-Sahara-Occidental-y-del-Norte-Mauritania-1958-6493.jpg
Mapa-del-Sahara-Occi...
3315x2540
mapas.owje.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-mauritanie_1958.jpg
mauritanie_1958.jpg
3315x2540
images.nationmaster....
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-and-Northern-Mauritania-Map-1958.jpg
Western-Sahara-and-N...
3315x2540
www.zonu.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_map.jpg
western_sahara_map.j...
2401x2871
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-68996459_1b48c7aa53_o.jpg
68996459_1b48c7aa53_...
1984x2568
farm1.staticflickr.c...
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western+Sahara+map+copia.jpg
Western+Sahara+map+c...
1236x1600
3.bp.blogspot.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western_Sahara_relief_location_map.jpg
Western_Sahara_relie...
1472x1304
upload.wikimedia.org
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-rl3c_eh_western-sahara_map_illdtmcolgw30s_ja_mres.jpg
rl3c_eh_western-saha...
1240x1462
www.ginkgomaps.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_rel_1989.jpg
western_sahara_rel_1...
1051x1281
www.lib.utexas.edu
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_relief_and_political_map_of_western_sahara.jpg
detailed_relief_and_...
1051x1281
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-westernsahara.jpg
westernsahara.jpg
1038x1263
www.lib.utexas.edu
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-470_1279031823_westernsahara.jpg
470_1279031823_weste...
1038x1263
www.ecoi.net
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_western_sahara_topographical_map.jpg
detailed_western_sah...
1200x1077
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-Map.jpg
Western-Sahara-Map.j...
993x1270
mappery.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-Western-Sahara-Map.jpg
Western-Sahara-Map.j...
993x1270
www.mappery.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-sahara-map.jpg
sahara-map.jpg
952x1064
www.geographicguide....
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-detailed_road_map_of_western_sahara_and_morocco.jpg
detailed_road_map_of...
900x873
www.vidiani.com
แผนที่-เวสเทิร์นสะฮารา-western_sahara_walls_moroccan.gif
western_sahara_walls...
904x727
image.absoluteastron...
1 2 3 

ภาพถ่าย

เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
เวสเทิร์นสะฮารา
เวสเทิร์นสะฮา...
1 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...


นคร, หมู่บ้าน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com