แผนที่ - แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa Province)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศปากีสถาน >  แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา

แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa Province)

ไคเบอร์ปัคตูนควา (خیبر پختونخوا; خیبر پښتونخوا; Khyber Pakhtunkhwa, KPK) เป็นแคว้นหนึ่งในสี่แห่งของประเทศปากีสถาน ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตกิลกิต-บัลติสถาน เขตอาซาดแคชเมียร์ ดินแดนสหพันธ์ชนเผ่า อิสลามาบาดแคพิทัลเทร์ริทอรี แคว้นปัญจาบ แคว้นบาลูจิสถาน และยังติดต่อกับประเทศอัฟกานิสถานทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จากการสำรวจสำมะโนประชากรครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2560 แคว้นไคเบอร์ปัคตูนความีประชากรราว 35.5 ล้านคน ถือว่ามากเป็นอันดับที่สามของประเทศรองจากแคว้นปัญจาบและแคว้นสินธ์ ครอบคลุมพื้นที่ราว 101,700 ตารางกิโลเมตร มีเมืองเปศวาร์ ซึ่งอยู่ตอนกลางของแคว้น เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้น

ในอดีตราว 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของแคว้นคันธาระ มีเมืองหลักชื่อปุศกาลวตี และเมืองตัขต์ภาอี ศูนย์กลางการศึกษาในแถบหุบเขาเปศวาร์ ซึ่งปัจจุบันซากโบราณสถานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ช่วงปี ค.ศ. 1901–1955 เคยใช้ชื่อ แคว้นชายแดนตอนเหนือ-ตะวันตก (North-West Frontier Province, NWFP)

 

แผนที่ - แคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber Pakhtunkhwa Province)

ละติจูด / ลองจิจูด : 34° 27' 36" N / 72° 30' 9" E | เขตเวลา : UTC+5 | สกุลเงินตรา : PKR | เครื่องโทรศัพท์ : 92  

แผนที่

ประเทศ - ประเทศปากีสถาน

ธงชาติปากีสถาน
ปากีสถาน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศอินเดีย อิหร่าน อัฟกานิสถาน และ จีน และมีชายฝั่งติดกับทะเลอาหรับ มีประชากรกว่า 150 ล้านคน มากเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม ใหญ่เป็นอันดับ 2 และเป็นสมาชิกที่สำคัญของ โอไอซี และเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง

คำว่า "ปากีสถาน" ซึ่งมีความหมายว่า "ดินแดนของชนบริสุทธิ์" ในภาษาอูรดูและภาษาเปอร์เซียนั้น มาจากการรวมชื่อดินแดนในประเทศนี้ ประกอบด้วยปัญจาบ (Punjab) อัฟกาเนีย (Afghania) แคชเมียร์หรือกัศมีร์ (Kashmir) สินธ์ (Sindh) และบาลูจิสถาน (BaluchisTAN)
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO ภาษา
SD ภาษาสินธี (Sindhi language)
UR ภาษาอูรดู (Urdu)
PS ภาษาพัชโต (Pashto language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศอัฟกานิสถาน 
  •  ประเทศอิหร่าน 
  •  ประเทศอินเดีย 
  •  ประเทศจีน 

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com