Tập tin : brunei-map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Brunei-brunei-map.jpg
1200x898 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Brunei
Quyền tác giả : www.nationsonline.org