Tập tin : brunei_map_big.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Brunei-brunei_map_big.jpg
607x389 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Brunei
Quyền tác giả : sultanate.com