Tập tin : palmap8.jpg
Bản đồ-Palestine-palmap8.jpg
461x650 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : www.jewishvirtuallibrary.org