Tập tin : palestine_map_1948_eng.jpg
Bản đồ-Palestine-palestine_map_1948_eng.jpg
2500x3629 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : nabisalehsolidarity.files.wordpress.com