Tập tin : palestine_1020bc.jpg
Bản đồ-Palestine-palestine_1020bc.jpg
1639x2602 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : images.nationmaster.com