Tập tin : occupied_map.jpg
Bản đồ-Palestine-occupied_map.jpg
1002x1444 (Pixel)
JPG (Định dạng tập tin)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu