Tập tin : FourMaps.jpg
Bản đồ-Palestine-FourMaps.jpg
1800x1200 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : ifamericansknew.org