Tập tin : Palestine_Map_2007.gif
Bản đồ-Palestine-Palestine_Map_2007.gif
780x970 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Palestine
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com