Tập tin : map-caribbean2.gif
Bản đồ-Kingstown-map-caribbean2.gif
656x383 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : nicoledurbin.files.wordpress.com