Tập tin : map-north-kingstown-ri-hotels.jpg
Bản đồ-Kingstown-map-north-kingstown-ri-hotels.jpg
260x300 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Kingstown
Quyền tác giả : hotelguides.com