Tập tin : africamap-large.jpg
Bản đồ-Châu Phi-africamap-large.jpg
1900x2300 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Phi
Quyền tác giả : adventureandrew.com