Tập tin : ngeo1671-f1.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-ngeo1671-f1.jpg
946x989 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.nature.com