Tập tin : Antarctica%2B-%2BShip%2Band%2Bpeople%2B-%2B001map.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-Antarctica%2B-%2BShip%2Band%2Bpeople%2B-%2B001map.jpg
1115x1600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com