Tập tin : wagn_map.png
Bản đồ-Châu Nam Cực-wagn_map.png
1012x936 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : wattsupwiththat.files.wordpress.com