Tập tin : Antarctica_map.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-Antarctica_map.jpg
2048x1440 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : map.vbgood.com