Tập tin : st_5-8_15-1992.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-st_5-8_15-1992.jpg
3780x2970 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu