Tập tin : Antarctica-Map.mediumthumb.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-Antarctica-Map.mediumthumb.gif
600x422 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : mappery.com