Tập tin : antarctica_research_station.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-antarctica_research_station.gif
1134x1278 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu