Tập tin : Antarctica-Map.gif
Bản đồ-Châu Nam Cực-Antarctica-Map.gif
2311x1625 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.mappery.com