Tập tin : antarctic.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-antarctic.jpg
1010x1248 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.ilibrarian.net