Tập tin : Antarctic.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-Antarctic.jpg
1176x1481 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : www.readyed.com.au