Tập tin : antarctica-map-111010.jpg
Bản đồ-Châu Nam Cực-antarctica-map-111010.jpg
600x599 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Nam Cực
Quyền tác giả : usahitman.com