Tập tin : asia_map_b.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia_map_b.jpg
2960x3000 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : panasia.ru