Tập tin : 960px-Asia_map.jpg
Bản đồ-Châu Á-960px-Asia_map.jpg
960x768 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org