Tập tin : asia_freedom_2010.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia_freedom_2010.jpg
1319x841 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : 4.bp.blogspot.com