Tập tin : Asia-physical-map.gif
Bản đồ-Châu Á-Asia-physical-map.gif
1412x997 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : www.ezilon.com