Tập tin : asia-travel-map.jpg
Bản đồ-Châu Á-asia-travel-map.jpg
1000x777 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Châu Á
Quyền tác giả : images.mapsofworld.com